INFORMATYKA PROGRAMOWANIE


W związku z nowym Prawem Oświatowym nie prowadzimy naboru na pierwszy semestr

PROGRAM NAUCZANIA

– systemy operacyjne,
– budowa i naprawa komputera,
– projektowanie sieci komputerowych,
– konfigurowanie urządzeń sieciowych,
– oprogramowanie biurowe,
– multimedia i grafika komputerowa na użytek internetu,
– projektowanie i programowanie stron internetowych,
– języki programowania,
– programowanie strukturalne, obiektowe,
– tworzenie baz danych i administracja,
– język angielski,
– prowadzenie działalności gospodarczej

Słuchacze mogą zapisać się na dodatkowe zajęcia specjalizacyjne:

– z grafiki komputerowej (Illustrator, Photoshop),
– z projektowania stron www,
– z animacji komputerowych (3dStudio Max).

SYSTEM NAUCZANIA

Dzienny – zajęcia odbywają się 3-4 dni w tygodniu w godz. 8.30 – 17.00 (ok. 15-20 godzin tygodniowo)
Wieczorowy – zajęcia odbywają się 2-3 dni w tygodniu w godz. 15.30 – 21.30 (ok. 10-15 godzin tygodniowo)
Zaoczny – zajęcia 2 razy w miesiącu w weekendy w godz. 8.30-21.00
(8 zjazdów, do 16 h/zjazd).
Nie prowadzimy naboru na I semestr.

ZASADY REKRUTACJI

Warunki przyjęcia: wiek kandydata bez ograniczeń, decyduje kolejność zgłoszeń
Potrzebne dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły średniej, ankieta (wypełniona w sekretariacie szkoły lub na stronie promocja.edu.pl), 3 zdjęcia, zaświadczenie lekarskie o możliwości kształcenia się na wybranym kierunku.
Opłaty: Nie pobieramy wpisowego

Czesne:
Nauka na kierunkach z tytułem technika jest bezpłatna (nauka w formie szkolnej). Szkoła otrzymuje dofinansowane z Urzędu Miasta dla Słuchaczy, których frekwencja na zajęciach wynosi ponad 50%.

Brak zapisów